Procedura zatrudniania pracowników w Hiszpanii.

W poprzednich artkułach skupiliśmy się na dwóch tematach, tj. wskazywaliśmy, iż kupno nieruchomości w Hiszpanii jest niezwykle opłacalną inwestycją a także omawialiśmy procedurę zakładania hotelu czy pensjonatu.

 

Doradzaliśmy również, iż w przypadku wątpliwości należy się skonsultować z Hiszpańskim adwokatem bowiem wtedy będziemy mieli 100 % pewność, że nasze sprawy zostaną załatwione pomyślnie.

 

Jednak co zrobić gdy nasz hotel jest już gotowy do odbioru? Kto ? I za ile ma dla nas pracować ?

 

Oczywiście jako pracodawcy musimy wiedzieć, że możemy zatrudniać pracowników wg. własnego uznania, jednak najlepiej abyśmy to zrobili w sposób rozsądny. Wybierając pracowników należy się sugerować przede wszystkim ich doświadczeniem, kompetencjami, znajomością języków obcych, zaangażowaniem a także aparycją.

 

Jednak możemy sobie postawić pytanie, ile pracownik powinien zarabiać?

 

Pensja pracownika powinna być adekwatna do sytuacji panującej na rynku pracy, jednak nie może być zbyt zaniżona. Pracownik zadowolony z wynagrodzenia, będzie bardziej wydajny i reguły nie zrezygnuje z pracy. Jest to niezwykle istotne bowiem płacąc zbyt niskie wynagrodzenie tylko pozornie oszczędzamy. Zaniżone wynagrodzenie powoduje ciągłą rotacje pracowników, co z kolei doprowadza do tego, że ponosimy straty na szkoleniu nowych pracowników, (którzy i tak za chwilę odejdą). W Hiszpanii płaca minimalna jest ustalana corocznie przez rząd, w wysokości, dla osób powyżej 18 roku życia od 648,60 euro miesięcznie do  9080.4  euro rocznie. Niemniej jednak, płace minimalne dla poszczególnych kategorii pracy są uregulowane w umowach zbiorowych.

 

Oczywiście należy pamiętać, że minimalny wiek aby ubiegać się o zatrudnienie w Hiszpanii to  16 lat. Zabroniona jest również dyskryminacja w zatrudnianiu lub w miejscu pracy ze względu na płeć, stan cywilny, wiek, rasę, klasę społeczną, religię, ideologię, przynależność polityczną, związkową albo odmienność językową.

 

Gdy zatrudniamy pracownika, z reguły powinniśmy z nim zawrzeć umowę. Umowy z pracownikami mogą być zawarte na piśmie lub ustnie, z wyjątkiem przypadków, w których jest obowiązkowa forma pisemna umowy. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu formalnego, umowę uważa się za zawartą na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy, chyba, że zdołamy udowodnić, że było inaczej. Firmy muszą wręczać pracownikom kopię wszystkich umów zawieranych w formie pisemnej.

 

W Hiszpanii możemy wyróżnić następujące typy umów:

  • umowy na czas określony
  • umowy szkoleniowe
  • umowa w niepełnym wymiarze czasu
  • telepraca (praca zdalna)

Istnieje również możliwość sprawdzenia umiejętności pracowników za pomocą okresu próbnego, podczas którego pracodawca i pracownik mogą swobodnie wypowiedzieć umowę bez konieczności wskazania jakiejkolwiek przyczyny, bez powiadomienia i bez odszkodowania dla pracownika lub przedsiębiorcy.

 

Nie ulega wątpliwości, że działalność na rynku Hiszpańskim, wymaga Hiszpańskich umów. Jeśli nie wiecie Państwo jaką umowę należy zawrzeć, na jaki okres, i jak ją skonstruować należycie, a chcecie aby wasza firma zatrudniała pracowników legalnie, zaleca się konsultację z Hiszpańskim prawnikiem. Hiszpańscy prawnicy z kancelarii adwokackiej Varés & Asociados, pomogą Państwu skonstruować odpowiednie umowy z pracownikami w zależności od Państwa potrzeb!

Write a comment

Comments: 0

śledź nas w mediach społecznościowych | síganos en las redes sociales | follow us on social media