Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Hiszpanii (Sociedad de responsabilidad limitada; S.L.)

Jakiś czas temu zachęcaliśmy Państwa do podjęcia działalności gospodarczej na terenie Hiszpanii. Ostatnio omawialiśmy także jedną z możliwych form podjęcia takiej działalności – spółkę akcyjną. Tym razem przedstawimy Państwu w skrócie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Hiszpanii. W podjęciu decyzji, jaka forma działalności gospodarczej na terenie Hiszpanii będzie dla Państwa najlepsza, chętnie pomogą Państwu nasi hiszpańscy prawnicy.

 

W Hiszpanii, podobnie jak w Polsce, istnieje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości wniesionego kapitału. Cały kapitał tworzą wkłady wszystkich członków spółki, podzielone na udziały. Przedmiotem wkładu mogą być wyłącznie dobra lub prawa majątkowe, których wartość można ustalić; nie mogą to być natomiast usługi, ani praca świadczona na rzecz spółki.

 

Liczba członków to co najmniej 1, a minimalny kapitał zakładowy to 3.000 €.

 

Do organów spółki należą:

·       Zgromadzenie ogólne wspólników – organ, który w swoich postanowieniach wyraża wolę spółki oraz którego kompetencja rozciąga się na takie zagadnienia, jak: zarządzanie spółką, zatwierdzanie rachunków rocznych, powoływanie i odwoływanie zarządu i likwidatorów, zmiany statutów spółki, zwiększenie lub zmniejszenie kapitału spółki, transformacje, fuzje i podziały oraz rozwiązanie spółki.

·       Zarząd – jest organem wykonawczym i reprezentatywnym, zajmuje się zwykłymi sprawami administracyjnymi spółki i reprezentacją jej w stosunkach z innymi podmiotami.

 

Wspólnicy hiszpańskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają prawo do udziału w podziale korzyści i w majątku pochodzącym z likwidacji spółki. Wspólnicy ci mają także prawo brać udział w podejmowaniu decyzji w sprawie spółki, a także zostać wybrani do zarządu.

 

Jeśli zastanawiają się Państwo nad podjęciem działalności w Hiszpanii w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także w jakiejkolwiek innej formie lub jeśli mają Państwo jakieś pytania i wątpliwości w związku z podjęciem działalności gospodarczej w Hiszpanii, zachęcamy do kontaktu z kancelarią Varés & Asociados. Nasi hiszpańscy prawnicy z pewnością rozwieją Państwa wątpliwości oraz pomogą w otwarciu takiej działalności. Służymy również pomocą w sprawach bieżących spółki.

Write a comment

Comments: 0

śledź nas w mediach społecznościowych | síganos en las redes sociales | follow us on social media