3. ZACHĘTY DO INWESTOWANIA W HISZPANII.

 

Pomoc inwestycyjną w Hiszpanii można podzielić na dwa główne rodzaje:

  •  Dotacje na finansowanie inwestycji.
  • Dotacje i subwencje dla tworzenia nowych miejsc pracy i samozatrudnienia.

 

1. Dotacje na finansowanie inwestycji.

 

1.1 Dotacje płatne.

 

One są najbardziej atrakcyjne, ale również najbardziej rzadkie i trudne do uzyskania. Wyróżniono program wspierania samozatrudnienia oraz wsparcie na rzecz tworzenia i modernizacji firmy. Istnieją również specyficzne dotacje dla kobiet-przedsiębiorców, rozwoju obszarów wiejskich lub dla określonych sektorów.

 

1.2 Opłata jednorazowa.

 

Bardzo interesujące dla osób bezrobotnych zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej jako niezależny pracownik lub członek spółdzielni lub społeczeństwa pracy, umożliwiając pobranie jednorazowo do 60% zaległej kwoty składek świadczeń, a resztę w miarę ubezpieczeń społecznych. W 2015 roku limit ten zostanie rozszerzony do 100% dla całej populacji, bowiem obecnie mogą korzystać z niego tylko młodzi ludzie.

 

1.3 Przyznanie bonifikaty.

 

Coraz bardziej rozprzestrzenia się ten typ, składający się z premii stóp procentowych. Oprócz linii oferowanych przez Oficjalny Instytutu kredytowy (ICO), można znaleźć konkretne linie w ramach promocji programów samozatrudnienia i wsparcia na rzecz tworzenia i modernizacji przedsiębiorstw, mogących występować w każdym regionie.

 

Innymi opcjami do rozważenia są linie finansowania bez poręczenia dla innowacyjnych projektów i startsupów, które oferują ENISA lub niektóre CCAA - regiony, takie jak Andaluzja z ich funduszy zwrotnych, mikro-kredytów lub linii kredytowych dla przedsiębiorców i tworzenie firm, jak oferują banki, za pomocą wzajemnej współpracy, która pozwala na uzyskanie gwarancji.

 

1.4 Pomoc dla sektorów.

 

Regiony autonomiczne mają specjalne programy, które pomogą zwiększyć konkurencyjność sektorów, takich jak handel detaliczny, turystyka, rolnictwo i rzemiosło. Jeśli Twoja firma należy do któregoś z tych sektorów należy skontaktować się ze Wspólnotą Autonomiczną i znaleźć dostępne programy.

 

1.5 Pomoc dla ekonomii społecznej.

 

Tworzenie przedsiębiorstw ekonomii społecznej (spółdzielnie i spółki pracownicze) jest promowane przez wszystkie Wspólnoty Autonomiczne, które mają specjalne programy, które często łączą pomoc w inwestowaniu w celu ułatwienia tworzenia miejsc pracy i dotacji finansowych.

 

1.6 Pomoc dla kobiet zatrudnionych na własny rachunek.

 

Niektóre wspólnoty autonomiczne (n.p. Andaluzja), oferują programy, aby pomóc kobietom przedsiębiorcom i handlowcom, w tym 50% dotacji podlega zwrotowi od 6.000 do 12.000 euro .Programy te są zarządzane przez odpowiednie instytuty dla kobiet.

 

1.7 Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.

 

Mimo, że od 2014 jest zawieszone wdrożenie wieloletnich ram pomocy na poziomie europejskim, jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na obszarach wiejskich należy udać się do grupy rozwoju obszarów wiejskich w danym regionie i poprosić o odnowienie lub rozszerzenie wsparcia dla rozwoju obszarów wiejskich, środki Leader i Proder , które mogą być bardzo interesujące, osiągając w niektórych przypadkach nawet o 40% lub 50% inwestycji. Hiszpańska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pomoże określić, czy jest to grupa rozwoju obszarów wiejskich w Twojej okolicy.

 

1.8 Zachęty regionalne.

 

Narodowy program Ministerstwa Finansów na inwestycje to ponad 600.000 euro w regionach autonomicznych i regionach słabo rozwiniętych. To ma długą i skomplikowaną procedurę, na stronie internetowej Ministerstwa można sprawdzić limity intensywności pomocy dla danego regionu i uzyskać dane kontaktowe organu odpowiedzialnego za zarządzanie w każdym.

 

 

2. Dotacje i subwencje dla tworzenia nowych miejsc pracy i samozatrudnienia.

 

2.1 Bonusy.

 

Premią jest bez wątpienia ryczałt w wysokości 50 euro, choć są to premie dla młodzieży do 30 lat, mężczyzn do 35 roku, freelancerów, osób niepełnosprawnych i w  innych szczególnych przypadkach.

 

2.2 Bonusy na zatrudnianie pracowników.

 

Chociaż wiele tego typu premii zostało usuniętych w ostatnich latach, nadal istnieją pewne zmniejszenia składek pracodawców związanych ze stałym zatrudnieniem pracowników o różnych profilach i w niektórych postanowieniach umownych.

Również od 2013 roku jest dostępny ciekawy pakiet bonusów na zatrudniania młodych ludzi.

 

2.3 Pomoc na zatrudnianie.

 

Niektóre wspólnoty autonomiczne (Madryt, Galicja, Andaluzja, Walencja ...) zapewniają lub dostarczyły dodatkową pomocy dla pierwszego stałego zatrudniania pracowników, które zwykle wahają się od 2000 do 5000 €. Niektóre oferują również dodatkową pomoc w zakresie zatrudniania osób mających szczególne trudności w dostępie do rynku pracy. Dotacje te są zarządzane przez odpowiednie służby.

 

2.4 Pomoc dla lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia (projekty I +E lub podobny).

 

Jest to program pomocy w całym kraju, na każdy region został opracowany specjalnie. Składa się z pomocy dla projektów biznesowych wschodzących działań, które generują miejsca pracy i są wspierane przez lokalne władze lub spółki publicznej. Oferuje on pięć rodzajów pomocy: poprzez włączenie partnerów w spółdzielni i spółek będących własnością pracowników, poprzez zatrudnianie bezrobotnych, wsparcie dla funkcji zarządzania, rekrutacji wykwalifikowanych ekspertów i pomocy finansowej.

 

 

POWRÓT

śledź nas w mediach społecznościowych | síganos en las redes sociales | follow us on social media