Varés & Asociados. Komunikacja. Skuteczność. Cena. Twoi zaufani adwokaci w Hiszpanii.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w pomocy prawnej dla polskich firm prowadzących interesy w Hiszpanii. Oferujemy profesjonalną obsługę na najwyższym poziomie, w różnych obszarach działalności gospodarczej.

Prawo handlowe i korporacyjne.

Oferujemy optymalne rozwiązania dla naszych klientów na wszystkich etapach życia firmy.

 

Od wyboru najbardziej odpowiedniej formy jednostki gospodarczej w Hiszpanii, z uwzględnieniem struktury organizacyjnej, celu społecznego i kwestii podatkowych, aż do jej rozwiązania. Staramy się zapewnić bezpieczeństwo naszych klientów, zminimalizować zagrożenia wynikające z odpowiedzialności za produkt, za naruszenie obowiązków lub nienależyte wywiązanie się z umowy jak również pochodną funkcji menadżerskich.

 

Typowe sprawy:

 • Inkorporacja przedsiębiorstw, fuzje i podziały, przekształcenia, likwidacje.
 • Sporządzanie umowy spółek.
 • Nabycie i zbycie udziałów i akcji.
 • Nabycie i sprzedaż spółek.
 • Dziedziczenie spółek.
 • Umowy menadżerskie.
 • MBO (przejęcie firmy przez menedżerów).
 • Sporządzanie umów o zgromadzeniach akcjonariuszy.
 • Kwestionowanie uchwał.
 • Tworzenie wspólnych przedsięwzięć.
 • Ochrona menedżerów od odpowiedzialności cywilnej za ich działania.
 • Spółki komandytowe z udziałem osób prawnych.

 

Prawo nieruchomości.

Mamy duże doświadczenie w dziedzinie prawa nieruchomości. Doradzamy prawnie firmom i polskim inwestorom we wszystkich sprawach związanych z działalnością marketingu, sprzedaży i zarządzaniem nieruchomościami w Hiszpanii. Zmniejszamy ryzyko do minimum poprzez przygotowywanie raportów na temat stanu prawnego nieruchomości, a także robimy wyczerpujący przegląd dokumentacji potrzebnej do zakupu lub sprzedaży. Nabywamy również w imieniu naszego polskiego klienta nieruchomości w Hiszpanii.

 

Typowe sprawy:

 • Spory wynikające z realizacji kontraktów budowlanych.
 • Należyta staranność przy zakupie nieruchomości.
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości. Nabycie nieruchomości na aukcjach ziemskich, w tym gruntów na wsi.
 • Kontrakty z promotorami.
 • Kontrakty FIDIC.
 • Prawne zarządzanie reklamacjami.
 • Udział w przetargach.
 • Leasing nieruchomości komercyjnych.

Prawo pracy.

Dla polskich firm z pracownikami w Hiszpanii, oferujemy szeroki zakres usług prawnych:

 

Typowe problemy:

 • Umowy o pracę, umowy menadżerskie.
 • Rozwiązanie umów.
 • Porady na temat godzin pracy i systemu wynagrodzeń.
 • Kwestie związane z ZUS.
 • Związki zawodowe i rady pracowników.
 • Pozwolenia na pracę dla cudzoziemców.
 • Zwolnienia grupowe.
 • Pomoc prawna w badaniach w Hiszpanii i Polsce.

Prawo Umów.

Prowadzimy negocjacje, sporządzamy umowy i ekspertyzy.

 

Typowe sprawy:

 • Sprzedaż międzynarodowa.
 • Umowy agencyjne.
 • Umowy zlecenia.

Procesy sądowe.

Czasami wskazane jest, aby korzystać z Sądów w celu egzekwowania praw naszych klientów. Przed rozpoczęciem procedury, oferujemy oszacowanie sukcesu, wyrażone jako procent, na podstawie aktualnego orzecznictwa w podobnych sprawach. Jeśli klient zdecyduje się wybrać tę drogę, nasi prawnicy gwarantują działanie zgodnie z naszą zasadą efektywności.

 

Typowe sprawy:

 • Reprezentacja w postępowaniach przed wszystkimi instytucjami w zwykłych przypadkach.
 • Reprezentacja w Sądzie Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym.
 • Reprezentacja przed Sądami Administracyjnymi.
 • Reprezentacja w postępowaniach arbitrażowych.
 • Organizacja finansowania sporów.
 • Zawieranie umów.

Odzyskiwanie zaległych należności w Hiszpanii i Polsce.

Windykacja wymaga zdecydowanych działań. Większość firm zajmujących się odzyskiwaniem długów traci cenny czas wysyłając do dłużnika wezwania do zapłaty, które w praktyce rzadko są skuteczne. My działamy poprzez zakłócenie biegu terminu przedawnienia. Nasza struktura pozwala nam na przeprowadzenie czynności bardzo skutecznie i normalnie, pomimo, że wierzyciel i dłużnik mieszkają w innych krajach.

 

Typowe sprawy:

 • Uznawanie egzekucji przed Sądami hiszpańskimi i odwrotnie.
 • Europejski Tytuł Egzekucyjny.
 • Wykonywanie orzeczeń, ustalenia majątkowe, zajęcia.

Prawo upadłościowe.

Oświadczenie o niewypłacalności wykonane bez odpowiedniego przygotowania może spowodować poważne szkody zarówno dla firmy jak i wierzycieli, niezależnie od tego, kto wszczął proces. Możemy zminimalizować ryzyko wynikające z nieterminowego ogłoszenie upadłości lub zmaksymalizować możliwość odzyskania zaległości.

 

Typowe sprawy:

 • Negocjacje z wierzycielami aby uniknąć bankructwa.
 • Upadłość likwidacyjna i prowadzenia postępowania upadłościowego.
 • Negocjacje z syndykiem w celu nabycia majątku upadłej spółki.

Prawo Finansowe i podatkowe w Polsce i Hiszpanii.

Współpracujemy z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami a także mamy bogate doświadczenie w świadczeniu takich usług w firmach hiszpańskich.

 

śledź nas w mediach społecznościowych | síganos en las redes sociales | follow us on social media